Categories
travel & lifestyle

บรูไนตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีสองภูมิภาคหลัก

บรูไนตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีสองภูมิภาคหลักซึ่งแยกจากรัฐซาราวักของมาเลเซียการแบ่งดินแดนเศษไม้นั้นถูกควบคุมโดยบรูไนจนถึงปี 1885 เมื่อสุลต่านนั้นเสนอให้ชาร์ลส์บรู๊คหลานชายของเจมส์บรู๊ค นักสำรวจชาวอังกฤษผู้ช่วยปราบปรามผู้ก่อกบฏและการละเมิดลิขสิทธิ์ในภูมิภาคเป็นที่รู้จักในนามราชาขาว บรูคและครอบครัวของเขาปกครองซาราวักจนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง